Center For Vitaliserende Samtaler​

Vitalisering handler om at skabe mening og retningsgivende samtaler/refleksioner, der skaber bevægelse og forståelse for individet og fællesskabet.

De 3 modeler

This text briefly introduces visitors to your main services.

KVADRANTMODELLEN

Kvadrantmodellen bygger på en antagelse om, at fænomener kan anskues fra fire forskellige grundlæggende perspektiver. Fænomener kan i princippet være hvad som helst, fra fisk til elektronik, sygefravær, nye lønsystemer, stress, en skoles inklusions- eller mobbe-politik, et undervisningsudfordrende barn eller en økologisk kostpolitik – hvad som helst, som man ønsker at analysere og arbejde med eller samarbejde om.​

vitaliseringsmodellen

Dette hæfte har til formål at introducere til brugen af vitaliseringsmodellen i pædagogisk og socialt arbejde med børn og unge. Vitaliseringsmodellen beskæftiger sig med menneskets grundformer af motivation og de relationer og miljøer, der giver psykologisk ilt til – og dermed vitaliserer – disse. Hæftet vil begynde med en kort teoretisk beskrivelse af vitaliseringsmodellen. Derefter gives der tre bud på operationaliseringer af vitaliseringsmodellen, som kan anvendes i det praktiske arbejde med at skabe psykologisk iltning af børn og unges livsbaneskabelse.

Kvalificeret Selvbestemmelse

Kvalificeret selvbestemmelse ser på dannelse fra et integrativt ståsted, hvor dannelse knyttes an til udviklingen af fire tilværelseskompetencer relateret til fire grundlæggende eksistensmodaliteter, som kaldes tilværelsesdimensioner. Der kan fremhæves tre gode grunde til, hvorfor det kan være produktivt at anvende modellen for kvalificeret selvbestemmelse som platform for dannelsesarbejde med børn og unge:

Vores samarbejdspartner siger

Promo videoer